Rasstandaard

Rasstandaard Old English Sheepdog (Bobtail) aangepast: dd 29.10.2003
Classificatie FCI: rasgroep 1, herders en veedrijvers.(zonder werkproef)

Algemeen voorkomen Een sterke, vierkant tonende hond van grote evenredigheid en algehele soundness. Volkomen vrij van hoogbenigheid, geheel overvloedig behaard.
Een stevig bespierde, goed ontwikkelde hond met een zeer schrandere uitdrukking. De natuurlijke contouren horen niet kunstmatig veranderd te worden door knippen of scheren.
Een hond met een groot uithoudingsvermogen. De ruglijn loopt gedeeltelijk op. Van boven bezien toont het lichaam peervormig. Hij heeft een typische rollende gang bij de telgang of stap. De blaf heeft een kenmerkende klank.

Belangrijke proporties: De neuslengte is de helft van de totale lengte van het hoofd. De hond staat lager bij de schoft dan de lendenen.

Gedrag/ Temperament Een gezeglijke hond met een gelijkmatig karakter. Onverschrokken, trouw en betrouwbaar, zonder een spoor van zenuwachtigheid of niet uitgelokte agressiviteit.

Hoofd: is in goede verhouding tot de maat van het lichaam.

Schedel:

Schedel: ruim, nogal vierkant, goed gewelfd boven de ogen.

Stop: duidelijke geproportioneerd

Aangezicht:

Neus: De neus is groot en zwart, de neusvleugels ruim.

Voorsnuit: sterk vierkant en afgeknot.

Kaak en gebit: De tanden zijn sterk, groot en regelmatig geplaatst. Schaargebit.

Sterke kaken, met een volmaakt, regelmatig met een volledig schaargebit, te weten de boventanden nauw sluitend over de ondertanden en recht op de kaak geplaatst. Een tanggebit is aanvaardbaar, doch onwenselijk.

Ogen: De ogen staan ruim uit elkaar. De ogen zijn donker of "walleyed" ( 1 bruin, 1 blauw ). Twee blauwe ogen zijn aanvaardbaar. Lichte ogen zijn onwenselijk. Pigmentatie van de oogranden is gewenst.

Oren: De oren zijn klein en worden plat tegen het hoofd gedragen.

Hals: Tamelijk lang, sterk, en sierlijk gebogen.

Lichaam: tamelijk kort en gedrongen, de borstkas De hond staat lager bij de schoft dan bij de lendenen.

Lendenen: zeer stevig, breed en licht gebogen.

Borstkas: diep en ruim. De ribben goed gewelfd.

Staart : gewoonlijk gecoupeerd

Gecoupeerd: volledig gecoupeerd.

Ongecoupeerd: onopvallend wanneer de hond staat. Laag aangezet. Nooit gekruld of over de rug gedragen, en zonder duidelijke knik. Goed behaard met overvloedige hard gestructureerde vacht.

Ledematen

Voorhand: De voorbenen zijn volmaakt recht, de beenderen zwaar, zij tillen het lichaam goed van de grond.

Schouders: De schouders horen goed schuin te liggen en zijn nauwer bij de schoft dan bij de schouderpunten. Beladen schouders zijn onwenselijk.

Ellebogen: sluiten goed aan langs de ribben.

Achterhand : dicht behaard, rond en gespierd,

Knie: goed gebogen

Tweede dij: lang en goed ontwikkeld,

Hak: is laag. Van achteren bezien moeten de hakken recht staan.

Voeten: Niet naar binnen of naar buiten gedraaid. klein, rond en stevig, de tenen goed gebogen, de zolen dik en hard. De wolfsklauwen behoren verwijderd te zijn.

Beweging Van achteren bezien, toont de hond bij het gaan een rollende beweging, als van een beer. Bij het draven strekt hij moeiteloos uit en heeft hij een sterk stuwende achterhand, terwijl de poten recht in de lijn van de voortbeweging gaan. Hij beweegt zeer soepel in galop. Bij lage snelheid gaan sommige honden in telgang. Bij het gaan wordt het hoofd soms van nature lager gedragen.

Vacht

Vacht: overvloedig en van een goede, harde structuur, niet glad, maar ruig en vrij van krul. De ondervacht vormt een waterdichte laag. Hoofd en schedel zijn goed bedekt met haar, de oren zijn matig behaard, de hals is goed behaard, de voorpoten zijn rondom goed behaard, de achterhand is zwaarder behaard dan de rest van het lichaam. De kwaliteit en structuur van de vacht zijn belangrijker dan alleen de lengte.

Kleur Iedere tint grijs, grauw of blauw. Lichaam en achterhand aaneengesloten van kleur, met of zonder witte sokken. Witte vlekken in het gekleurde gebied zijn ongewenst. Hoofd, nek, voorhand en onderbuik zijn wit, met of zonder aftekening. Iedere tint bruin is ongewenst.

Formaat 61 centimeter en groter voor de reuen, 56 centimeter en groter voor de teven. Type en evenredigheid zijn van het grootste belang en mogen in geen geval worden opgeofferd aan het formaat alleen.

Fouten Iedere afwijking van de hiervoor genoemde punten dient als fout te worden aangerekend en de ernst waarmee de fout moet worden aangerekend hoort evenredig te zijn met de mate waarin de fout zich toont en de invloed ervan op de gezondheid en/of welzijn van de hond.

Elke hond die duidelijk psychische- of gedrags afwijkingen, vertoont dient gediskwalificeerd te worden.

NB: reuen dienen twee normaal ingedaalde testikels te hebben.