Werking en doelstelling

BOESC vzw heeft zich als doel gesteld de raszuiverheid van de bobtail te behouden en te verbeteren. De club richt zich niet alleen tot fokkers en deelnemers aan schoonheids- of gehoorzaamheidswedstrijden, maar tot iedereen die een bobtail in zijn gezin heeft opgenomen of in zijn hart draagt. Daarom worden er ook naast de clubmatchen voor schoonheid en gehoorzaamheid geregeld activiteiten ingericht waaraan we samen met onze bobtail(s) kunnen deelnemen : een strandwandeling, de reeds traditionele wandeling met barbecue en borsteldemonstratie, de wandelingen bij en met onze noorderburen.

Pupbemiddeling en herplaatsingen:

Een bijzonder initiatief is de pupbemiddeling waarbij BOESC als tussenpersoon optreedt tussen enerzijds erkende fokkers die lid zijn van de club en anderzijds de geïnteresseerde kopers. Nuttige tips met info bij de aankoop van een pup vindt U in de tweetalige infobrochure.

Een ander initiatief is het herplaatsen van bobtails die wegens omstandigheden een nieuw baasje zoeken. Indien u weet dat een bobtail een nieuwe thuis zoekt, gelieve ons te contacteren. BOESC zal proberen de bobtail te herplaatsen. Wanneer u een herplaatste bobtail opvangt, hadden we dat ook graag geweten. U krijgt dan immers één jaar gratis lidmaatschap. Herplaatsingen zijn steeds gratis. Voor meer informatie omtrent puppiebemiddeling en herplaatsing kan u contact opnemen met Claire Tibbe: +32 (0)474/27 68 08