Lidmaatschap

De club kent wettelijke en reglementaire leden : de wettelijke leden die stemrecht bezitten in de algemene vergadering, en de reglementaire leden. De rechten en plichten vindt u in onze statuten (op aanvraag). Reglementaire leden zijn de toetredende leden, de ereleden en de steunende leden. Wettelijk lid wordt men na aanvaarding door de beheerraad.

BOESC- nieuwsbrief
Onze leden ontvangen gratis driemaandelijks de Boesc nieuwsbrief via email.  Hierin vind je de laatste nieuwtjes en informatie over onze evenementen.

Procedure om lid te worden van BOESC vzw
Vul het aansluitingsformulier (klik hier) in en stuur het per post / e-mail op naar:

Mevr. Liliane Billiauw
G. Bouillartlaan 14
8630 Veurne
Tel.: +32 (0)485/647 571
e-mail: liliane.billiauw1@telenet.be

Maak het lidgeld over op het rekeningnummer 979-5210134-75 met vermelding 'Lidgeld BOESC'

Voor de buitenlanders :
IBAN BE05 9795 2101 3475
BIC ARSPBE22