Historiek

Als officiŽle bobtailclub van BelgiŽ, is de Belgian Old English Sheepdog Club vzw aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus en werd opgericht op 19 december 1997 als een feitelijke vereniging.

Door de Algemene Vergadering werd op 14 augustus 2000 in buitengewone zitting aan de beheerders opdracht gegeven om de vereniging om te vormen tot een Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW) en werden de statuten hiervan vastgesteld.

Op 22 september 2000 werd de oprichtingsakte ondertekend door de beheerders. Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2001 bezit de vereniging rechtspersoonlijkheid. De vereniging heet van nu af 'Belgian Old English Sheepdog Club vzw' of afgekort 'BOESC vzw'.

De Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus kende tijdens de zitting van 24 maart 2001 aan onze club haar definitief nummer toe, nl. 1122. Onze Club werd aanvaard voor de secties 3 (fokken van honden niet onderworpen aan werkproeven, van gezelschapshonden en windhonden), 4A (tentoonstellingen) en 4B (gehoorzaamheid, agility, waterwerk).

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 juli 2001 werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld en goedgekeurd en is sinds dezelfde datum van toepassing.

Tijdens de algemene vergadering van 19 januari 2002 werd het ontwerp van fokreglement goedgekeurd en sindsdien van toepassing.